Oprema za plastenike

Oprema za grejanje, ventilaciju i proizvodnju u plastenicima.

Izrada instalacije grejanja sa cevnim registrima ili kaloriferima.Cevni registri za ugradnju ispod stolova ili bočno po ivicama plastenika. Kaloriferi imaju usis sa donje strane a izduvavanje je horizontalno na 4 strane.
Izrada elektrokomandnih ormana za instalacije grejanja i ventilacije.

Izrada razdelnika i sabirnika za povezivanje opreme za grejanje u plastenicima. Izrada hidrauličnih skretnica za povezivanje kotla i instalacije. Izrada pužnih transportera za punjenje kotlova. Izrada dimnjaka od INOX lima debljine 1,2mm izolovanog kamenom vunom debljine 5cm.

oprema za plastenike

Aksijalni ventilatori prečnika 400, 450 i 500mm za ugradnju u plastenik. Monofazni motori snage od 185-350W. Usmerivač struje vazduha od pocinkovanog ili INOX lima debljine 1,2mm sa 6 prihvatnih mesta za fiksiranje na konstrukciju plastenika.

Izrada centrifugalnih ventilatora dimnih gasova. Kapacitet od 150m³/h do 1500m³/h. Ojačano kućište ventilatora izrađeno od čeličnog lima debljine 3 i 5mm. Isporuka sa monofaznim ili trofaznim motorima.

Trajnožareći toplovodni kotlovi za ugalj i drva snage od 18-80 kW.

Kotlovi snage od 100-450kW su opremljeni pužnim transporterom za punjenje usitnog koša gorivom.

Izrada instalacije grejanja u plastenicima sa regulacijom temperature vode prema spoljnoj i temperaturi vazduha u plasteniku.