Izrada termotehničkih instalacija

Klimatizacija

Klimatizacija sa centralnom pripremom vazduha ( klima komore ) radnih i poslovnih prostorija, ugostiteljski objekti , tržni centri.

Ugradnja klima uredjaja ( split sistemi , multi split ,multi VRF) u proizvodno – poslovnim objektima, ugostiteljskim objektima i stambenim objektima .

Ventilacioni sistemi za proizvodno – poslovne objekte, ugostiteljske objekte, tržne centre.

Grejanje

Instalacije centralnog grejanja stambenih objekata ( stambene zgrade i porodične kuće), proizvodno – poslovnih objekata (proizvodne hale, tržni centri), javnih objekata (škole, zdrastveni centri , obdaništa…)

Povezivanje instalacije grejanja na sistem daljinskog grejanja.

Rekonstrukcija postojećih instalacija centralnog grejanja .

Instalacije grejanja sa ugradnjom toplovodnih kotlova ili sa toplotnom pumpom, svih vrsta radijatora, fenkojlera ili sa podnim grejanjem i izrada sistema za centralnu pripremu tople sanitarne vode sa ugradnjom solarnih kolektora ili povezivanjem bojlera na instalaciju grejanja objekta.

Hlađenje

Izrada čilera za hladjenje vode, “propileg glikola” ili mešavine “alkohol – voda” za korišćenje u raznim tehnološkim procesima.

Izrada rashladnih agregara hladnjača za razne prehrambene proizvode.

Ostale usluge

Servis i održavanje instalacija klimatizacije, grejanja i hlađenja

KGH Inženjering u sklopu svojih usluga vrši servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grejanje i hlađenje u garantnom i van garantnom roku na teritoriji cele Srbije.

Projektovanje instalacija klimatizacije, grejanja i hlađenja

Projektovanje mašinskih termotehničkih instalacija.

Iznajmljivanje auto dizalice

Iznajmljivanje auto dizalice nosivosti 8 t. na teritoriji Timočke krajine  (Zaječar, Negotin, Bor, Kladovo, Boljevac, Knjaževac…).

Uslužno sečenje limova i zavarivački radovi

Uslužno sečenje čeličnih limova debljine do 10 mm, CNC plazmom ili hidrauličkim makazama.

Uslužno savijanje i rolovanje limova debljine do 10 mm.

Uslužno nepropusno zavarivanje čeličnih limova MIG – MAG postupkom, prohronskih limova TIG postupkom, bakarnih i crnih cevi gasnim postupkom.

Izrada i ugradnja dimnjaka

Izrada i ugradnja čeličnih ili prohronskih samostojećih izolovanih dimnjaka za instalacije grejanja.

Uslužno plastificiranje proizvoda od čeličnog lima

Uslužno plastificiranje (elektrostatičko nanošenje praha i pečenje) proizvoda od čeličnog lima ili profila maksimalnih gabarita 600 x 1500 x 2500mm.