Izrada termotehničkih instalacija

Klimatizacija

Klimatizacija sa centralnom pripremom vazduha ( klima komore ) radnih i poslovnih prostorija, ugostiteljski objekti , tržni centri.

Ugradnja klima uredjaja ( split sistemi , multi split ,multi VRF) u proizvodno – poslovnim objektima, ugostiteljskim objektima i stambenim objektima .

Ventilacioni sistemi za proizvodno – poslovne objekte, ugostiteljske objekte, tržne centre.

Grejanje

Instalacije centralnog grejanja stambenih objekata ( stambene zgrade i porodične kuće), proizvodno – poslovnih objekata (proizvodne hale, tržni centri), javnih objekata (škole, zdrastveni centri , obdaništa…)

Povezivanje instalacije grejanja na sistem daljinskog grejanja.

Rekonstrukcija postojećih instalacija centralnog grejanja .

Instalacije grejanja sa ugradnjom toplovodnih kotlova ili sa toplotnom pumpom, svih vrsta radijatora, fenkojlera ili sa podnim grejanjem i izrada sistema za centralnu pripremu tople sanitarne vode sa ugradnjom solarnih kolektora ili povezivanjem bojlera na instalaciju grejanja objekta.

Hlađenje

Izrada čilera za hladjenje vode, “propileg glikola” ili mešavine “alkohol – voda” za korišćenje u raznim tehnološkim procesima.

Izrada rashladnih agregara hladnjača za razne prehrambene proizvode.

Ostale usluge

Ugradnja, servis i održavanje opreme za grejanje, ventilaciju i proizvodnju u plastenicima.

  • Izrada instalacije grejanja sa cevnim registrima
  • Izrada razdelnika i sabirnika za povezivanje opreme
  • Izrada centrifugalnih ventilatora dimnih gasova
  • Trajnožareći kotlovi za snage od 18-80 kW

Više informacija na stranici Oprema za plastenike.