KOTAO ZA AUTOMATSKO SAGOREVANJE SITNIH UGLJEVA, PELETA I KOŠČICA VOĆA A200, A250, A350, A450

od 200kW do 450kW

Kotao, model „AUTOMATIK“ A200, A250, A350, A450 precizno održava podešenu temperaturu vode u kotlu, kontrolisanim okretanjem doboša na kome sagoreva gorivo i radom ventilatora.

Proces sagorevanja vodi elektronski kontroler sa tasterima i displejem na prednjoj ploči elektro komandnog ormana.