Kotao za automatsko sagorevanje sitnih ugljeva, peleta i koščica voća A40 i A60

od 40kW do 60kW

Kapacitet manjih kotlova modela „AUTOMATIK“ : 40 kW i 60 kW

Kotao, model „AUTOMATIK“ 40 kW i 60 kW precizno održava podešenu temperaturu vode u kotlu, kontrolisanim okretanjem doboša na kome sagoreva gorivo i radom ventilatora. Proces sagorevanja vodi elektronski kontroler sa tasterima i displejem na prednjoj ploči elektro komandnog ormana.