Licence

Na osnovu zakona o planiranju i izgradnji i statutu inženjerske komore Srbije, a u cilju omogućavanja što kvalitetnije usluge našim komintentima, KGH Inženjering je licencirao odgovornog projektanta i izvođača radova i time upotpunio svoju ponudu na tržištu termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike i mašinstva.

U periodu od 2003 do 2007 godine KGH Inženjering licencirao je, od strane inženjerske komore Srbije odgovornog projektanta i izvođača radova u sledećim oblastima:

  • Mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike.
  • Transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija.
  • Termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike.