Toplovodni trajnožareći kotao za čvrsta goriva

Kapacitet kotla 18, 26, 32, 40, 50, 60 i 80 kW

Trajnožareći kotao je konstruisan za loženje ugljem granulacije veće od 25 mm ili drvima.

Zamenom donjih vrata pepeljare i ugradnjom gorionika može se koristiti i za rad sa gorionikom na tečna goriva (predviđeno je mesto za ugradnju dvojnog termostata ili automatike)